Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Klachtenregeling

Philips Accountants staat voor kwaliteit. Binnen onze organisatie doen we er alles aan om die kwaliteit te waarborgen. Echter waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan.

Indien u ontevreden bent over één van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw klachten nemen wij zeer serieus en waar mogelijk zullen wij samen met u naar een passende oplossing zoeken.

Oplossen klacht

Klachten worden vaak tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) opgelost. Derhalve verzoeken wij u eerst contact met ons op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u contact opnemen met de heer René Philips AA (of indien het zijn functioneren betreft, dan kunt u ook vragen naar de heer John van Boven AA RB of de heer Dennis van der Burg RA).

Schriftelijke klachtenprocedure

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen bij de heer M. Philips AA of, indien de heer Philips zelf bij de kwestie betrokken is, de heer J.M.C. van Boven AA RB of de heer D. van der Burg RA.

U kunt er ook voor kiezen om de klacht telefonisch door te geven aan één van onze medewerkers. Vermeld daarbij nadrukkelijk dat u de klacht wilt laten behandelen via de officiële klachtenprocedure. De medewerker zal dan het klachtenformulier tijdens het telefoongesprek invullen.

De gang van zaken is daarna als volgt: de heer Philips (c.q. de heer Van Boven of de heer Van der Burg) zal uw klacht zo spoedig mogelijk behandelen en met u en de andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het hem niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan zal hij in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van uw klacht bevestigen.

Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen twee weken af te handelen.

Overige aspecten klachtenregeling.

In verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan. ”¨In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

Tenslotte.

Wij waarderen het zeer als u uw klacht met ons bespreekbaar maakt. Wij hopen hiermee uw onvrede weg te nemen.

U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en ons uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te voorkomen. We hopen op een goede verdere relatie en samenwerking.

De directie van Philips Accountants

Download hier het klachtenformulier.