Accountancy, Financiele administratie, salarisadministratie, fiscaliteiten en automatisering

Ontdek Philips Accountants

Per 2022 weer volledige handhaving arbeidsrelaties

De Belastingdienst heeft aangegeven wat opdrachtgevers en opdrachtnemers de komende jaren kunnen verwachten op het gebied van controles van de arbeidsrelatie die tussen hen bestaat. Pas per 2022 zal de Belastingdienst weer in alle gevallen handhavend optreden.

Lees meer

Van Ark wil boetes verhogen voor niet naleven Arbowet

De boetes voor het niet naleven van de Arbowet worden verhoogd. Zo gaat het ontbreken van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak meer geld kosten.

Lees meer

Foute informatie in Handboek over woonplaatsverklaring

In het Handboek Loonheffingen 2019 is opgenomen dat een werknemer een woonplaatsverklaring kan aanvragen bij de fiscus. Dit klopt echter niet. De werkgever moet namelijk zelf bepalen van welk land de werknemer inwoner is. De foute informatie wordt verwijderd.

Lees meer