Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

10 voordelen van werken met AOW-gerechtigde werknemers

dinsdag 18 februari 2020

Als een werknemer de AOW-leeftijd bereikt, kan zijn werkgever of hijzelf voorstellen om samen door te gaan. Voor zo’n AOW-gerechtigde werknemer gelden bijzondere regels die gunstig zijn voor de werkgever.

De overheid ziet graag dat AOW-gerechtigde werknemers langer doorwerken. Ook voor werkgevers kan dit een uitkomst zijn: kennis en ervaring blijven behouden en een eventueel personeelstekort wordt tegengegaan. Via onder meer de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd zijn daarom regels opgesteld die het werken met AOW’ers aantrekkelijker maken. Kent u deze regels?

Meer tijdelijke contracten, meer vrijheid en minder kosten

  1. De werkgever kan een AOW-gerechtigde werknemer 6 tijdelijke contracten geven binnen een periode van 4 jaar voordat er recht op een vast contract ontstaat. De AOW’er kan ook een tijdelijk contract krijgen als hij vóór de AOW-leeftijd in vaste dienst was.
  2. Loopt een arbeidsovereenkomst (zonder pensioenontslagbeding) bij het bereiken van de AOW-leeftijd door, dan kan de werkgever dit contract op een later moment beëindigen zonder hiervoor toestemming aan UWV of de kantonrechter te vragen.
  3. De opzegtermijn voor de arbeidsovereenkomst duurt standaard een maand.
  4. De werknemer heeft bij ontslag geen recht op de transitievergoeding .
  5. De werkgever hoeft geen premies te betalen voor de werknemersverzekeringen en de AOW, maar de AOW’er kan bij ziekte nog wel kortdurend recht hebben op een Ziektewet-uitkering. Daarnaast kunnen kosten voor aanvullende pensioenopbouw wegvallen.
  6. Een AOW’er heeft bij ziekte maximaal 13 weken recht op loondoorbetaling, in plaats van 104 weken. Deze termijn wordt in de toekomst mogelijk zelfs teruggebracht naar 6 weken.
  7. De (minder strenge) re-integratieverplichtingen bij ziekte duren ook maximaal 13 weken.
  8. Na 13 weken ziekte komt het opzegverbod ten einde en is ontslag mogelijk.
  9. AOW’ers zijn bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel een aparte groep: hun contract moet worden beëindigd voordat andere werknemers eventueel aan de beurt komen.
  10. De AOW’er kan zijn arbeidsduur niet laten aanpassen op basis van de WFW.

Bron HRRendement

Terug